Københavns Drengekor
LUTHERSK & KATOLSK – Luther 500 år

LUTHERSK OG KATOLSK – LUTHER 500 år

1500-tallet bød på mere end et historisk brud med den katolske kirke og en ny måde at anskue Kristendommen på. Kormusikken i den protestantiske kirke bød på en forenkling, hvor ”ordet” på den enkleste og smukkeste måde blev understøttet af musikken. Og i den katolske kirke blev det en opgave for tidens største italienske mester – Giovanni Pierluigi da Palestrina – at bringe ordet tilbage i forgrunden. Men uden at miste den sublime polyfoni, der skulle blive et højdepunkt i kormusikkens historie.

Dermed bliver 1500-tallet en opvisning i en ny mangfoldighed hvad angår kormusikken i kirkens tjeneste.

G.P. Palestrina: Marcellus Messe

DEN LUTHERSKE MOTET
Mogens Pedersøn, Johann Hermann Schein,
Michael Praetorius, Johannes Eccard & musik
fra Christian den IV´s Hof

 

Københavns Drengekor
Ebbe Munk, dirigent

GRATIS ADGANG

KALENDER OG NYHEDER