Københavns Drengekors Kuratel

Kuratelet fungerer som bestyrelse for den fond, der ligger bag Københavns Drengekor og godkender det årlige budget, som fremlægges af korets kunstneriske og administrative leder.

Medlemmer:

1. Formand Anders Gadegaard, Domprovst for Københavns Stift
2. Michael Ehrenreich, Hofmarskal, udpeget af Kongehuset
3. Carl Christian Ebbesen, Borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
4. Kate Obeid, Områdechef i BUF København, Børn og Ungdom
, Københavns Kommune
5. Søren Bojer Nielsen, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, udpeget af Kulturministeriet
6. Jesper Luthman, udpeget af Københavns Borgerrepræsentation
7. Anette Holst, Rektor for Sankt Annæ Gymnasium
8. Ebbe Munk, Københavns Drengekors leder
9. Mogens Halken, sanginspektør ved Sankt Annæ Gymnasium

Kuratelet mødes 2 gange årligt.