Carsten Seyer – Hansen, Dirigent

Den 1. august 2020 tiltrådte Carsten Seyer-Hansen som kapelmester for Københavns Drengekor og domkantor ved Københavns Domkirke

Carsten Seyer-Hansen har siden 2003 været ansat som domkantor ved Aarhus Domkirke og været kunstnerisk leder af både Skt. Clemens Drengekor og Aarhus Domkirkes Kantori. Han er tillige ansat som lektor ved Det Jyske Musikkonservatorium med hovedansvar for dirigentuddannelser på kandidat- og solistniveau. Desuden har han en omfattende freelance virksomhed som dirigent for en række af Danmarks professionelle kor og orkestre.

Københavns Drengekor ser frem til at byde Carsten Seyer-Hansen velkommen på Sankt Annæ Gymnasium (Københavns Kommunes Sangskole), hvor Københavns Drengekor har sin base, og hvor kordrengene går i skole og får deres sanguddannelse. Samtidig ansættes Carsten Seyer-Hansen som Domkantor i Københavns Domkirke, hvor drengekoret foruden at synge til højmesserne også har en fast koncertrække.

Carsten Seyer-Hansen afløser Ebbe Munk, der pr. 31/1-20 er gået på pension efter knapt 29 år som leder af Københavns Drengekor. I foråret 2020 varetages den daglige ledelse af drengekorets kunstneriske virke af Mads Bagge Lange. Ebbe Munk fortsætter i funktionen som domkantor frem til pinsen 2020.