Københavns Drengekor
Afskedsreception for Ebbe Munk

Den 24. januar 2020 tog en lang række gæster, sangere, venner, familie og nuværende og tidligere ansatte på Sankt Annæ Gymnasium afsked med Ebbe Munk, der pr. 1. februar går på pension efter 47 års ansættelse på Sankt Annæ, heraf 29 år som dirigent og kunstnerisk leder for Københavns Drengekor.
En festlig og bevægende eftermiddag med mange takketaler og gaver, sang, taler og gaver fra Københavns Drengekor og gæsteoptræden fra Vox Danica med Ebbe som dirigent.

KALENDER OG NYHEDER