Københavns Drengekor
Maria Winther Jørgensen
Producenten for Københavns Drengekor, Maria Winther Jørgensen, har valgt at fratræde sin stilling.

Producenten for Københavns Drengekor, Maria Winther Jørgensen, har valgt at fratræde sin stilling. Maria har fundet sig et drømmejob som souschef på en musikskole, og hun forlader derfor desværre Sankt Annæ Gymnasium og dermed drengekoret.

Vi har været utrolig glade for Marias store engagement i arbejdet med at tilrettelægge alle detaljer i forbindelse med drengekorets mange aktiviteter, så Maria vil blive savnet både af kollegerne og af alle sangerne i koret. Maria har været en ankerperson i korets virke gennem mange år. Det er blevet til mange flotte og velbesøgte begivenheder både før og efter corona, og i nedlukningsperioden har Maria holdt alle kontakter med samarbejdspartenere og koncertsteder ved lige, så vi nu igen er oppe i fulde omdrejninger.

Vi ønsker Maria al muligt held og lykke i det nye job. Stillingen som producent for drengekoret vil blive slået op snarest, så vi kan byde en ny producent velkommen efter sommerferien. Maria har lovet at sikre overleveringen, så vi med den nye producent kan bygge videre på de mange gode samarbejder, aktiviteter og udviklingsprojekter, som er basis for Københavns Drengekors virke.

Med venlig hilsen

Mogens Halken
Sanginspektør, musikchef
Sankt Annæ Gymnasium

KALENDER OG NYHEDER