KDK’s Venner

Foreningen Københavns Drengekors Venner

Foreningen Københavns Drengekors Venner blev stiftet i 1974 af en gruppe tidligere sangere i Københavns Drengekor.

Foreningen har som formål dels at bidrage med økonomisk støtte til Drengekoret, dels at give foreningens medlemmer information om Drengekorets koncertaktiviteter i ind- og udland.

Efter 40 år kan foreningen glæde sig over at have været i stand til at yde økonomisk støtte til mange korrejser.