Københavns Domkirke

Samarbejde med Domkirken

Københavns Drengekor har et tæt samarbejde med Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke, der igennem mange år har været ramme om korets traditionsrige korkoncerter fredag aften i sæsonen og om drengenes kirketjeneste ved højmesser og ved vesper. Alle drengene i 6. og 7. klasse på Sankt Annæ Gymnasium synger i Københavns Drengekor, men allerede i 5. klasse får drengene deres første korrutine i Domkirken, når de synger til højmesse i skoleårets løb.

Indtil 1959 var Københavns Drengekor fast tilknyttet Christiansborg Slotskirke, hvor grundlægger Mogens Wöldike var organist, men da denne fik ansættelse i Københavns Domkirke, fik koret fast tilknytning hertil. Med korets tilknytning til både Sankt Annæ Gymnasium og til Domkirken er koret den ældste repræsentant i Skandinavien for noget så bærende i den europæiske kormusik som katedralskoletraditionen.

En særlig gruppe af professionelle sangere ansat af Menighedsrådet ved Vor Frue Kirke ledsager drengene ved deres kirketjenester i Domkirken.

Besøg Københavns Domkirkes hjemmeside