Københavns Drengekors Kuratel

Kuratellet fungerer som bestyrelse for den fond, der ligger bag Københavns Drengekor og godkender det årlige budget, som fremlægges af korets kunstneriske og administrative leder.

Medlemmer:

1. Formand Anders Gadegaard, Domprovst for Københavns Stift
2. Kim Kristensen, Hofmarskal, udpeget af Kongehuset
3. Franciska Rosenkilde, Borgmester for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune
4. Kate Obeid, Områdechef i BUF København, Børn og Ungdom
, Københavns Kommune
5. Søren Bojer Nielsen, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, udpeget af Kulturministeriet
6. Richard Kokholm-Erichsen, udpeget af Københavns Borgerrepræsentation (afløses 2022)
7. Anette Holst, Rektor for Sankt Annæ Gymnasium
8. Carsten Seyer-Hansen, Københavns Drengekors leder
9. Mogens Halken, sanginspektør ved Sankt Annæ Gymnasium

 

Kuratellet mødes 2 gange årligt.