Koret i dag

Københavns Drengekor er et af Danmarks mest anerkendte kor med mere end 95 år bag sig. Koret har en omfattende koncertvirksomhed i Danmark og har vundet internationalt ry med sine turnéer over det meste af verden.

Københavns Drengekor er tilknyttet Sankt Annæ Gymnasium, der er Københavns Kommunes sangskole. Her får de 180 drenge i alderen 9-14 år professionel sangtræning som en integreret del af deres almindelige skolegang.

Koret synger både a cappella og med orkester. Ved store koncerter med landets førende orkestre medvirker op mod 120 sangere, idet et veluddannet mandskor lægger den klanglige bund i musikken. Ved andre koncerter synger koret i mindre hold. Koret synger hovedsageligt klassisk musik, som er skrevet for netop drenge- og mandsstemmer.

Fra august 2020 er Carsten Seyer-Hansen kunstneriske leder for Københavns Drengekor. Han afløser Ebbe Munk, der er gået på pension efter 29 år på posten.

 

Den kunsteriske profil

I korets fundats hedder det, at korets “formål er gennem musikopførelser at udbrede kendskabet til korværker og fortrinsvis sådanne, der oprindeligt er skrevet for drenge- og mandsstemme (den klassiske korlitteratur), samt til den samtidige instrumentalmusik”.

I dag opfører koret musik af en bred skare af klassiske komponister, især barokke og wienerklassiske, men også romantiske som Tjaikovskij og Lange-Müller. Den nyere kompositionsmusik har også fået en vigtig plads i repertoiret. F.eks. har koret bestilt og opført musik af Palle Mikkelborg. Denne musik har også været tilbagevendende som turnérepertoire.

Koret ser det som et vigtigt ansvar at sørge for, at der fortsat tilføjes nye værker til korlitteraturen skrevet med drengekor for øje.

 

International profil

Koret har oplevet en stigende interesse fra udlandet og har derfor de senere år turnéret med stigende intensitet. Således rejser koret årligt på en større, gerne oversøisk, turné og supplerer med en eller flere mindre rejser i Europa. Koret giver, særligt i Europa, gerne koncerter i festivalregi.

 

Mere i dybden

Københavns Drengekor blev grundlagt i 1924 af Mogens Wöldike efter et besøg i København af det berømte Thomanerchor fra Leipzig, Bachs eget kor. Københavns Drengekors formål var allerede fra starten af at opføre kormusik skrevet for drenge- og mandsstemmer fra middelalder til det 20. århundrede. På Carl Nielsens varmeste anbefaling oprettede Københavns Kommune i 1929 en Sangskole til koret, det nuværende Sankt Annæ Gymnasium. Dermed blev korets medlemmer garanteret en alsidig og solid sanglig og musikalsk uddannelse som en integreret del af skolegangen.

 

Sankt Annæ Gymnasium rekrutterer hvert år nye elever med sanglige og musikalske evner blandt eleverne i 2. klasse i og omkring København. Drengene modtager to års undervisning i stemmedannelse og hørelære før de begynder i selve korarbejdet, først i Københavns Domkirke ved højmesser og vespre og i 6.-7. kl. i koncertkoret. I dag huser Sangskolen også Sankt Annæ Pigekor og Sankt Annæ Gymnasiekor.

 

Med et vidtspændende repertoire fra bestillingsværker af vor tids førende komponister (Poul Ruders, Bernhard Lewkovitch, Per Nørgaard, Vagn Holmboe og Palle Mikkelborg m.fl.) tilbage til den allertidligste flerstemmighed har koret igennem årene vundet ry som et af de fineste af sin art. Københavns Drengekor har givet koncerter i alle dele af verden og ved utallige internationale musikfestivaler. Koret har endvidere deltaget i produktioner for radio og fjernsyn i Danmark såvel som i udlandet, og har en stor cd-produktion bag sig på selskaber som EMI, Decca, Vanguard, Chandos, Kontrapunkt og Danica Records (OH Musik).

 

Københavns Drengekor optræder sjældent med kordrengene alene. Ved koncerter er mandskoret således en uundværlig del af Københavns Drengekor. Årsagen hertil er først og fremmest det repertoire, koret ifølge sin fundats varetager.

Fra 1998 har koret med Dronningens tilladelse kunnet føje titlen Det Kongelige Kantori til sit navn og i overensstemmelse med korets traditioner er korets engelske navn Copenhagen Royal Chapel Choir.

For sit kunstneriske arbejde har koret modtaget en række priser.