Korhyttetur for kommende 6. kl. drenge i august 2017